• English
  • Polski

8 Forum Rozwoju Mazowsza 2017

  • 25-26 pazdziernik 2017

Forum EEBD 2017 – Notatka Prasowa

  • 24 października 2017

W dniu 24 października 2017 w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się druga edycja Europe & Emirates Economic Forum - Innowacja szansą na rozwój gospodarczy, której organizatorami byli: Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu), European Green Technology Alliance Cluster (www.egta.eu) oraz Investment Service Center S.A.( www.investpl.eu)

Smart City / EkoZakopane 2017

  • 26-28 Czerwca 2017

Poniżej zamieszczona została dokumentacja fotograficzna wydarzeń Smart City/Eko Zakopane oraz I Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE. Zapraszamy do oglądania!

Spotkanie Przy Śniadaniu 2017

  • 25 Kwietnia 2017

W dniu 25 kwietnia 2017 w restauracji Otwarta Kuchnia Emirates & Europe Business Development Cluster był organizatorem spotkania dot. polskiej turystyki. Spotkanie miało na celu podsumowanie wymiany turystycznej na linii Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

Rada Kobiet 2017

  • 6 Kwiecień 2017

Wiedza na temat kształtowania się przedsiębiorczości kobiet oraz czynniki wpływające na możliwości ich rozwoju były celem Spotkania Rady Przedsiębiorczych Kobiet, które odbyło się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 18:00 w Restauracji Otwarta Kuchnia przy al. Niepodległości 18 w Warszawie

Global Manufacturing and Industrialisation Summit 2017

  • 27-30 Marca 2017

Organizatorami polskiej misji gospodarczej na targi Global Manufacturing and Industrialisa - tion Summit w Abu-Dhabi był Emirates & Europe Business Development Cluster we współ - pracy z Departamentem Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Misja odbyła się w dniach 27-30 marca 2017 i miała charakter Misji Rządowej.